palety z logo firmy

Co oznaczają symbole palet EPAL i UIC?

europaleta

Nowoczesna gospodarka opiera się na sprawnym transporcie oraz magazynowaniu dużej liczby towarów, a ich sprawne przemieszczanie stanowi podstawę działania większości przedsiębiorstw. Elementem, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesną logistykę są palety drewniane. Pomocne zarówno w optymalnym wykorzystywaniu powierzchni ładunkowej w środkach transportu kołowego, jak i usprawniające wyładunek, załadunek oraz składowanie, są potrzebne stale i w dużych ilościach. Przyglądając się bacznie używanym paletom, można na nich zauważyć różne oznaczenia. Przekonajmy się, czego one dotyczą i sprawdźmy, jakie jest ich znaczenie.

Palety EPAL a UIC

Palety EPAL są produkowane według normy EN-13698-1 pod nadzorem organizacji European Pallet Association. Są przeznaczone do użytku w międzynarodowym transporcie samochodowym. Palety UIC powstają dzięki działalności porozumienia przewoźników kolejowych (Union Internationale des Chemins de fer) na podstawie kodeksu UIC 435. Palety obu typów mogą być używane zamiennie, ponieważ dzięki umowie między UIC a EPAL są traktowane równoważnie i włączone do europejskiej puli palet. Jedne i drugie są poddawane licencjonowaniu, naniesione na ich wspornikach znaki wraz z klamrą kontrolną oraz oznaczeniem IPPC informującym o spełnianiu wymogów ISPM 15 dzięki obróbce fitosanitarnej świadczą o tym, że mamy do czynienia z produktem oryginalnym. Stan palet jest kontrolowany, a w razie usterki mogą one być naprawione, co potwierdza specjalny gwóźdź certyfikujący.

Jakie są typy palet EPAL i UIC?

Palety EPAL i UIC mają taką samą konstrukcję. Składają się z 6 płóz oraz umieszczonych między nimi 9 drewnianych klocków tworzących łącznie podstawę do ustawiania palety, jak również przenoszenia jej wózkiem widłowym, a także przybitym na górze 5 deskom będącym powierzchnią ładunkową. Są one dostępne w kilku rodzajach i wymiarach. Najczęściej używana jest paleta EPAL 1, zamienna z kolejową EUR 1 o rozmiarze 800×1200 mm. Dostępne są także palety EPAL 2/EUR 2, których wymiary to 1200×1000 mm, jak również palety EPAL 3/EUR 3 mające wielkość 1000×1200 mm, a także palety EPAL 6/EUR 6, które cechują się rozmiarem 800 na 600 mm.

Loading...